Vítejte

V roce 2005 prohlásila Rada Evropy trasu mezi maďarským městem Szombathely a francouzským Tours za evropskou kulturní stezku s cílem představit významné památky spojené s životem a kultem nejoblíbenějšího evropského světce, svatého Martina. Ten se narodil v římském městě Savaria (dnešní Szombathely) a mezi římskými vojáky vynikal svou laskavostí k chudým a nemocným. Před branami francouzského Amiens se dokonce podělil o vlastní pláš" se žebrákem. Poté se Martinovi ve snu zjevil Ježíš a řekl mu, že to on sám byl žebrákem, kterému světec pomohl. Pod vlivem tohoto vidění se Martin stal věřícím a místo vojenské služby se vydal šířit křes"anskou víru. Po návratu do rodné Savarie pokřtil i vlastní matku. Později založil klášter v Poitiers a roku 371 si Martina křes"ané v Tours zvolili za biskupa. Aby se nemusel ujmout funkce, ukryl se světec v kurníku, ale husí kejhání jej prozradilo. Proto je husa jedním z atributů svatého Martina. Ten se díky své lásce k bližním, dobrotě a také díky řečnickému nadání těšil mimořádné oblibě. Zemřel v Candes roku 397. Svatý Martin se stal patronem franských králů a Galie a jeho uctívání se rozšířilo po celém křes"anském světě. Jen v Evropě je po něm pojmenováno několik tisíc obcí a kostelů.

Galleries
Picture and video
Visitors also produced by the content!
Community
Join St. Martin,
walk the paths he traveled!